Preppers från prepperbutik.se vet att det alltid finns värde i att känna andra likasinnade människor. Människor kan sedan lära av varandra. De kan hjälpa varandra. De kan dela sin kunskap och öka och uppmuntra varandra. Prepping är inte bara ett nollsummespel. De utökar pajen genom att hjälpa andra. Utöver det är det lite omöjligt för preppers att förvärva alla färdigheter och förnödenheter de kan behöva. Det finns inte tillräckligt med pengar eller tid att förbereda sig i den utsträckning. Därför, preppers bör lära känna andra människor i deras lokalsamhälle med samma passioner men ändå varierade färdigheter.
Om du har några bilproblem är det bra att känna en mekaniker. Om du har skadat dig själv kan det vara till stor hjälp att ha en EMT-vän. När livsmedelsförsörjningen störs under en viss tid är det bra att känna till några jordbrukare.
Kom bara ihåg att människor som hjälper människor är en del av att vara redo.